Yuēhànfúyīn 16:17

17 Yǒu jǐ gè méntǔ jiù bǐcǐ shuō , tā duì wǒmen shuō , dĕng bù duō shí , nǐmen jiù bùdé jiàn wǒ . zaì dĕng bù duō shí , nǐmen hái yào jiàn wǒ . yòu shuō , yīn wǒ wǎng fù nàli qù . zhè shì shénme yìsi ne .