Yuēhànfúyīn 17:21

21 Shǐ tāmen dōu hé ér wéi yī . zhēng rú nǐ fù zaì wǒ lǐmiàn , wǒ zaì nǐ lǐmiàn , shǐ tāmen yĕ zaì wǒmen lǐmiàn . jiào shìrén kĕyǐ xìn nǐ chāi le wǒ lái .