Yuēhànfúyīn 17:23

23 Wǒ zaì tāmen lǐmiàn , nǐ zaì wǒ lǐmiàn , shǐ tāmen wán wánquán quán de hé ér wéi yī . jiào shìrén zhīdào nǐ chāi le wǒ lái , yĕ zhīdào nǐ aì tāmen rútóng aì wǒ yíyàng .