Yuēhànfúyīn 17:24

24 Fù a , wǒ zaì nàli , yuàn nǐ suǒ cìgĕi wǒde rén yĕ tóng wǒ zaì nàli , jiào tāmen kànjian nǐ suǒ cìgĕi wǒde róngyào . yīnwei chuànglì shìjiè yǐqián , nǐ yǐjing aì wǒ le .