Yuēhànfúyīn 17:8

8 Yīnwei nǐ suǒ cìgĕi wǒde dào , wǒ yǐjing cìgĕi tāmen . tāmen yĕ lǐngshòu le , yòu quèshí zhīdào , wǒ shì cōng nǐ chūlai de , bìngqiĕ xìn nǐ chāi le wǒ lái .