Yuēhànfúyīn 19:20

20 Yǒu xǔduō Yóutaìrén niàn zhè míng hào . yīnwei Yēsū beì dìng shízìjià de dìfang , yǔ chéng xiàng jìn , bìngqiĕ shì yòng Xībólái , Luómǎ , Xīlà , sān yàng wén zì xiĕ de .