Yuēhànfúyīn 19:24

24 Tāmen jiù bǐcǐ shuō , wǒmen búyào sī kāi , zhǐyào niānjiū , kān shuí dé zhe . zhè yào yìngyàn jīng shǎng de huà shuō , tāmen fèn le wǒde waìyī , wéi wǒde lǐ yī niānjiū . bīng dīng guǒrán zuò le zhè shì .