Yuēhànfúyīn 19:35

35 Kànjian zhè shì de nà rén jiù zuò jiànzhèng , tāde jiànzhèng yĕ shì zhēn de , bìngqiĕ tā zhīdào zìjǐ suǒ shuō de shì zhēn de , jiào nǐmen yĕ kĕyǐ xìn .