Yuēhànfúyīn 2:9

9 Guǎn yánxí cháng le nà shuǐ biàn de jiǔ , bìng bù zhīdào shì nàli lái de , zhǐyǒu yǎo shuǐ de yòng rén zhīdào . guǎn yánxí de biàn jiào xīnláng lái .