Yuēhànfúyīn 3:29

29 Qǔ xīn fù de , jiù shì xīnláng . xīnláng de péngyou zhàn zhe tīngjian xīnláng de shēngyīn jiù shèn xǐlè . gùcǐ wǒ zhè xǐlè mǎnzū le .