Yuēhànfúyīn 4:12

12 Wǒmen de zǔzong Yǎgè , jiāng zhè jǐng liú gĕi wǒmen . tā zìjǐ hé érzi bìng shēngchù , yĕ dū hē zhè jǐng lǐ de shuǐ , nándào nǐ bǐ tā hái dà má .