Yuēhànfúyīn 4:27

27 Dāngxià méntǔ huí lái , jiù xīqí Yēsū hé yī ge fùrén shuōhuà . zhǐshì méiyǒu rén shuō , nǐ shì yào shénme . huò shuō , nǐ wèishénme hé tā shuōhuà .