Yuēhànfúyīn 4:35

35 Nǐmen qǐbù shuō , dào shōugē de shíhou , hái yǒu sì gĕ yuè má . wǒ gàosu nǐmen , jǔmù xiàng tián guānkàn , zhuāngjia yǐjing shóu le , ( yuánwén zuò "fābái" ) kĕyǐ shōugē le .