Yuēhànfúyīn 4:46

46 Yēsū yòu dào le Jiālìlì de Jiāná , jiù shì tā cóng qián biàn shuǐ wéi jiǔ de dìfang . yǒu yī gè dàchén , tāde érzi zaì Jiābǎinóng huànbìng .