Yuēhànfúyīn 5:24

24 Wǒ shí shízaì zaì de gàosu nǐmen , nà tīng wǒ huà , yòu xìn chāi wǒ lái zhĕ de , jiù yǒu yǒngshēng , búzhìyú dìng zuì , shì yǐjing chū sǐ rù shēng le .