Yuēhànfúyīn 5:36

36 Dàn wǒ yǒu bǐ Yuēhàn gēng dà de jiànzhèng . yīnwei fù jiāo gĕi wǒ yào wǒ chéngjiù de shì , jiù shì wǒ suǒ zuò de shì , zhè biàn jiànzhèng wǒ shì fù suǒ chāi lái de .