Yuēhànfúyīn 5:37

37 Chāi wǒ lái de fù , yĕ wéi wǒ zuò guō jiànzhèng . nǐmen cónglái méiyǒu tīngjian tāde shēngyīn , yĕ méiyǒu kànjian tāde xíngxiàng .