Yuēhànfúyīn 5:39

39 Nǐmen chákǎo Shèngjīng . ( huò zuò "yīngdāng chákǎo Shèngjīng" ) yīn nǐmen yǐwéi neì zhōng yǒu yǒngshēng . gĕi wǒ zuò jiànzhèng de jiù shì zhè jīng .