Yuēhànfúyīn 7:22

22 Móxī chuán gēlǐ gĕi nǐmen , ( qíshí bú shì cōng Móxī qǐ de , nǎi shì cōng zǔxiān qǐ de ) yīncǐ nǐmen yĕ yào zaì ānxīrì gĕi rén xíng gēlǐ .