Yuēhànfúyīn 8:26

26 Wǒ yǒu xǔduō shì jiǎnglùn nǐmen , pànduàn nǐmen , dàn nà chāi wǒ lái de shì zhēn de . wǒ zaì Tānàli suǒ tīngjian de , wǒ jiù chuán gĕi shìrén .