Yuēhànfúyīn 8:44

44 Nǐmen shì chūyú nǐmen de fù móguǐ , nǐmen fù de sīyù , nǐmen piān yào xíng , tā cōng qǐchū shì shārén de , bú shǒu zhēn lǐ . yīn tā xīnli méiyǒu zhēn lǐ , tā shuōhuǎng shì chūyú zìjǐ , yīn tā bĕnlái shì shuōhuǎng de , yĕ shì shuōhuǎng zhī rén de fù .