Yuēhànfúyīn 9:24

24 Suǒyǐ Fǎlìsaìrén dì èr cì jiào le nà cōng qián xiāyǎn de rén lái , duì tā shuō , nǐ gāi jiāng róngyào guī gĕi shén . wǒmen zhīdào zhè rén shì gĕ zuì rén .