Yēlìmǐāigē 1:11

11 Tāde mín dōu tànxī , xúnqiú shíwù . tāmen yòng mĕi wù huàn liángshi , yào jiù xìngméng . tāmen shuō , Yēhéhuá a , qiú nǐ guānkàn , yīnwei wǒ shén shì bēijiàn .
Do Not Sell My Info (CA only)