Yēlìmǐāigē 1:17

17 Xī \'ān jǔ shǒu , wú rén ānwèi . Yēhéhuá lún Yǎgè yǐjing chū líng , shǐ sìwéi de rén zuò tā chóudí . Yēlùsǎlĕng zaì tāmen zhōngjiān xiàng bù jié zhī wù .
Do Not Sell My Info (CA only)