Yēlìmǐāigē 1:4

4 Xī \'ān de lù jìng yīn wú rén lái shǒu shèng jié jiù bēi shāng . tāde chéng mén qī liáng . tāde jìsī tànxī . tāde chǔnǚ shòu jiān nán , zìjǐ yĕ chóukǔ .
Do Not Sell My Info (CA only)