Yēlìmǐāigē 1:9

9 Tāde wūhuì shì zaì yì jīn shang . tā bù sīxiǎng zìjǐ de jiéjú , suǒyǐ fēicháng dì baì luō , wú rén ānwèi tā . tā shuō , Yēhéhuá a , qiú nǐ kàn wǒde kǔnàn , yīnwei chóudí kuā dà .
Do Not Sell My Info (CA only)