Yēlìmǐāigē 2:12

12 Nàshí , tāmen zaì chéng neì jiē shang fā hūn , hǎoxiàng shòushāng de , zaì mǔqin de huái lǐ , jiāngyào sàngméng . duì mǔqin shuō , gǔ jiǔ zaì nǎli ne .
Do Not Sell My Info (CA only)