Yēlìmǐāigē 2:14

14 Nǐde xiānzhī wèi nǐ jiàn xūjiǎ hé yúmeì de yìxiàng , bìng méiyǒu xiǎnlù nǐde zuìniè , shǐ nǐ beìlǔ de guī huí . què wèi nǐ jiàn xūjiǎ de mò shì hé shǐ nǐ beì gǎn chū bĕn jìng de yuángù .
Do Not Sell My Info (CA only)