Yēlìmǐāigē 4:18

18 Chóudí zhuīgǎn wǒmen de jiǎobù xiàng dá liè de , yǐzhì wǒmen bú gǎn zaì zìjǐ de jiē shang xíng zǒu . wǒmen de jiéjú línjìn . wǒmen de rìzi mǎnzū . wǒmen de jiéjú lái dào le .
Do Not Sell My Info (CA only)