Yēlìmǐāigē 4:19

19 Zhuīgǎn wǒmen de bǐ kōng zhōng de yīng gèng kuaì . tāmen zaì shān shang zhuībī wǒmen , zaì kuàngyĕ máifu , dĕnghòu wǒmen .
Do Not Sell My Info (CA only)