Yēlìmǐāigē 4:20

20 Yēhéhuá de shòu gāo zhĕ hǎobǐ wǒmen bí zhōng de qì , zaì tāmende kēng zhōng beì zhuō zhù . wǒmen céng lún dào tā shuō , wǒmen bì zaì tā yīn xià , zaì liè guó zhōng cún huó .
Do Not Sell My Info (CA only)