Yēlìmǐāigē 4:21

21 Zhù Wūsī dì de Yǐdōng mín nǎ , zhǐguǎn huānxǐ kuaìlè . kǔ bēi yĕ bì chuán dào nǐ nàli . nǐ bì hē zuì , yǐzhì lòu tǐ .
Do Not Sell My Info (CA only)