Yēlìmǐāigē 4:22

22 Xī \'ān de mín nǎ , nǐ zuìniè de xíngfá shòu zú le , Yēhéhuá bì bú shǐ nǐ zaì beìlǔ qù . Yǐdōng de mín nǎ , tā bì zhuī tǎo nǐde zuìniè , xiǎnlù nǐde zuìè .
Do Not Sell My Info (CA only)