Yēlìmǐāigē 4:7

7 Xī \'ān de guìzhòu sùlái bǐ xuĕ chún jìng , bǐ nǎi gēng bái . tāmende shēntǐ bǐ hóng bǎo yù ( huò zuò shān hú ) gēng hóng , xiàng guāng rùn de lánbǎoshí yíyàng .
Do Not Sell My Info (CA only)