Yēlìmǐāigē 5:21

21 Yēhéhuá a , qiú nǐ shǐ wǒmen xiàng nǐ huízhuǎn , wǒmen biàn dé huízhuǎn . qiú nǐ fù xīn wǒmen de rìzi , xiàng gǔ shí yíyàng .
Do Not Sell My Info (CA only)