Mǎtaìfúyīn 20:22

22 Yēsū huídá shuō , nǐmen bù zhīdào suǒ qiú de shì shénme . wǒ jiāngyào hē de bēi , nǐmen néng hē ma . tāmen shuō , wǒmen néng .
Do Not Sell My Info (CA only)