Mǎtaìfúyīn 26:17

17 Chújiàojié de dì yī tiān , méntǔ lái wèn Yēsū shuō , nǐ chī Yúyuèjié de yánxí , yào wǒmen zaì nàli gĕi nǐ yùbeì .
Do Not Sell My Info (CA only)