Mǎtaìfúyīn 26:7

7 Yǒu yī ge nǚrén , názhe yī yù píng jí guì de xiānggāo lái , chèn Yēsū zuòxí de shíhou , jiāo zaì tāde tóu shang .
Do Not Sell My Info (CA only)