Mǎtaìfúyīn 27:42

42 Tā jiù le biérén , bùnéng jiù zìjǐ . tā shì Yǐsèliè de wáng , xiànzaì kĕyǐ cóng shízìjià shang xià lái , wǒmen jiù xìn tā .
Do Not Sell My Info (CA only)