Míjiāshū 1:1

1 Dāng Yóudà wáng Yuētǎn , Yàhāsī , Xīxījiā zaì wèi de shíhou , Mólì shā rén mí Jiādé Yēhéhuá de mò shì , lùn Sāmǎlìyà hé Yēlùsǎlĕng .
Do Not Sell My Info (CA only)