Míjiāshū 1:11

11 Shā fĕi de jūmín nǎ , nǐmen yào chì shēn méng xiū guō qù . sǎ nán de jūmín bú gǎn chūlai . bǎi yǐ xuē rén de āikū , shǐ nǐmen wú chù kĕ zhàn .
Do Not Sell My Info (CA only)