Míjiāshū 2:11

11 Ruò yǒu rén xīn cún xūjiǎ , yòng huǎng yán shuō , wǒ yào xiàng nǐmen yùyán dé qīng jiǔ hé nóng jiǔ . nà rén jiù bì zuò zhè mín de xiānzhī .
Do Not Sell My Info (CA only)