Míjiāshū 2:3

3 Suǒyǐ Yēhéhuá rúcǐ shuō , wǒ chóu huá zāihuò jiàng yǔ zhè zú , zhè huò zaì nǐmen de jǐngxiàng shang bùnéng jiĕ tuō , nǐmen yĕ bùnéng áng shǒu ér xíng . yīnwei zhè shí shì shì è de .
Do Not Sell My Info (CA only)