Míjiāshū 2:6

6 Tāmen ( huò zuò jiǎ xiānzhī ) shuō , nǐmen bùkĕ shuō yùyán , bùkĕ xiàng zhèxie rén shuō yùyán , bù zhù dì xiūrǔ wǒmen .
Do Not Sell My Info (CA only)