Míjiāshū 3:8

8 Zhìyú wǒ , wǒ jiè Yēhéhuá de líng , mǎn yǒulì liáng gōngping cáinéng , kĕyǐ xiàng Yǎgè shuō míng tāde guō fàn , xiàng Yǐsèliè zhǐ chū tāde zuìè .
Do Not Sell My Info (CA only)