Míjiāshū 4:11

11 Xiànzaì yǒu xǔduō guó de mín jùjí gōngjī nǐ , shuō , yuàn Xī \'ān beì diànwū , yuàn wǒmen qīnyǎn jiàn tā zāo bào .
Do Not Sell My Info (CA only)