Míjiāshū 5:5

5 Zhè wèi bì zuò wǒmen de píngān . dāng Yàshù rén jìnrù wǒmen de dì jìng , jiàntà gōngdiàn de shíhou , wǒmen jiù lì qǐ qī gè mù zhĕ , bá gè shǒulǐng gōngjī tā .
Do Not Sell My Info (CA only)