Míjiāshū 6:1

1 Yǐsèliè rén nǎ , dāng tīng Yēhéhuá de huà . yào qǐlai xiàng shānlǐng zhēng biàn , shǐ gāng líng tīng nǐde huà .
Do Not Sell My Info (CA only)