Míjiāshū 6:3

3 Wǒde bǎixìng a , wǒ xiàng nǐ zuò le shénme ne . wǒ zaì shénme shì shang shǐ nǐ yànfán . nǐ kĕyǐ duì wǒ zhèngmíng .
Do Not Sell My Info (CA only)