Míjiāshū 7:9

9 Wǒ yào rĕnshòu Yēhéhuá de nǎonù , yīn wǒ dé zuì le tā . zhí dĕng tā wèi wǒ biàn qū , wèi wǒ shēnyuān . tā bì lǐng wǒ dào guāngmíng zhōng , wǒ bì dé jiàn tāde gōngyì .
Do Not Sell My Info (CA only)